F-Gassen regelgeving

Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen - zoals CFK’s , HCFK’s en HFK’s –, ook wel f-gassen genoemd, is een zeer actueel thema dat in het middelpunt staat van een brede en internationaal gevoerde maatschappelijke discussie in relatie tot het milieu en ons klimaat. 

Hoewel bescherming van de ozonlaag een actueel onderwerp is, gaan de eerste initiatieven al ruim twee decennia terug. Het Protocol van Montreal - de eerste internationale overeenkomst om de ozonlaag te beschermen en de productie van stoffen die de ozonlaag aantasten uit te faseren - dateert uit 1987 en werd in 1989 van kracht. In vervolg op het verdrag van Montreal werd in Nederland halverwege de jaren negentig de Erkenningsregeling STEK (STichting Emissiepreventie Koudetechniek) geïntroduceerd ten behoeve van de koeltechnische sector. Het verdrag van Kyoto (1997) vormde een nieuwe stap op weg naar de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

In het laatste decennium stonden diverse Europese verordeningen aan de basis van verdere verfijning van wet- en regelgeving rondom hetzelfde thema. Met ingang van 1 januari 2010 was bedrijfscertificering volgens het f-gassenbesluit een wettelijke verplichting.  Met ingang vanaf 1 december 2015 is certificering volgens de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen (BRL 100) een verplichting.

Climanova was reeds voor 2010 STEK gecertificeerd en heeft sinds 2010 het bedrijfscertificaat F-Gassenregeling behaald, zodat het gerechtigd is om werkzaamheden uit te voeren op stationaire koelmachines.

Climanova is een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf volgens de EG verordering 2037/2000 en EU verordening 842/2006, geregistreerd bij Bureau Veritas Nederland.

Installaties met natuurlijke koudemiddelen (o.a. R744-CO2) zijn niet keuringsplichtig!

Bureau Veritas