Mechanische koeling

Een bewaring met mechanische koeling is optimaal. Door gebruik te maken van mechanische koeling kan de bewaarperiode verlengt worden met enkele maanden. Wanneer de buitenlucht niet geschikt is voor het inkoelen van uw product, schakelt de bewaarcomputer over naar de mechanische koeling. Dit om de inkoelcurve van de bewaarcomputer aan te houden. 

Climanova biedt verschillende installaties aan:

Bedrijven in de branche van koeltechniek hebben sinds 1 januari 2010 te maken met de nieuwe wettelijke verplichting volgens het Europese F-Gassenbesluit. Voor bedrijven die actief zijn op het gebied van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties (montage, reparatie, periodiek onderhoud, inbedrijfstelling, preventieve controle of buitengebruikstelling) waarbij F-gassen of gereguleerde (ozonafbrekende) stoffen (zoals CFK's, HCFK's en HFK's) vrij kunnen komen is bedrijfscertificering volgens het F-gassen besluit sinds 1 januari 2010 wettelijk verplicht.

Lees hierover meer in het artikel F-Gassen regelgeving.

 

Uitfasering synthetische koudemiddelen met een GWP waarde <2.500:

De productie van de koudemiddelen R134A, R407C, R407F en R410A wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2020 zal de totale productie van synthetische koudemiddelen met ca 40% zijn afgebouwd. In 2030 mag er nog slechts 20% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen op de markt worden gebracht. 

Voor deze groep synthetische koudemiddelen geldt geen gebruiksverbod. Dat betekent dat R134A, R407C, R407F en R410A installaties na 2030 gewoon bijgevuld mogen worden. De verwachting in Europa is echter dat op lange termijn alle syntetische koudemiddelen verboden gaan worden.

Gevolgen

Er zal in de toekomst minder synthetische koudemiddel beschikbaar zijn. Dit zal een prijsopdrijvend effect hebben op de prijs van het koudemiddel. Bijvullen van een installatie wordt daarmee fors duurder.